Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

scholaAktualita: Právě otvíráme nový cyklus školy esoteriky, magie a okultních věd. O podrobnosti si pište a předběžně se hlaste už nyní prostřednictvím kontaktního formuláře.


Pro koho je studium určeno:
Studium na magické škole spirituálních umění je určeno pro každého, kdo má opravdový zájem, bez rozdílu věku či místa bydliště. Podmínkami jsou prakticky pouze zletilost a psychické zdraví.


Cíle studia:

 1. Každý účastník bude teoreticky i prakticky obeznámen s mnoha magickými a divinačními technikami, jež jsou skutečně funkční, a naučí se jich užívat samostatně ve svém životě. Dostane se vám základního výcviku šamanského, naučíte se také pracovat s energií tělesnou.
 2. Zájemci o hlubší poznání budou individuálně vedeni po stezce adeptů, projdou řadou iniciací a mystérií, tak aby byli schopni pracovat samostatně a vydali se po cestě vedoucí k spirituálnímu mistrovství.
 3. Po úspěšném ukončení studia obdrží každý studující certifikát opravňující ho k další samostatné činnosti v oboru odpovídajícím jeho zájmům a schopnostem.
 • V první fázi budete si osvojovat základní magické dovednosti i znalosti – teoretické i praktické, poznáte, jak vlastně magie funguje, ale i to, jak naopak nefunguje.
 • Naučíte se základům tarotu a bude vám předán esoterický klíč k jeho výkladu, který dosud nebyl publikován a překvapí vás svou jednoduchostí a ryzí jasností, stejně jako hlubokým vhledem.
 • V neposlední řadě pak zúčastníte se série rituálů iniciačního charakteru, které vám pomohou najít své pravé hlubinné Já, probudit zasuté okultní schopnosti, procesem vpravdě alchymistickým provedou vás řadou transformací, na jejímž konci uhlídáte sami sebe co bytost krystalicky čistou, pevnou, však přesto mnohotvárnou – bytost skutečného adepta.

Řečeno zkrátka, první etapa studia klade si za cíl "udělat z vás magika", zasvěcence okultní vědy i umění. V etapách následujících budete se pak učit tento svůj potenciál rozvíjet a prakticky využívat.

Z oboru magie nižší (praktické) se budeme zabývat například tímto:

 • Magie lásky
 • Magie pro osobní prosperitu
 • Uřknutí či prokletí (tedy nikoliv rituální kletbu, ale prostý úkon)
 • Umění prorocké, čili schopnost tvůrčím způsobem mluvit budoucnost
 • Základy nekromantie, čili magie mrtvých, kteří sice spí a nemluví do věcí tohoto světa, přesto však můžeme pracovat s jejich stíny
 • Magie pramene života, žehnající, způsobující růst, plodnost a prosperitu v různých oblastech bytí, jež je však zároveň magií oběti

Pro ilustraci uvádíme též příklady témat, kterými se zabývají pokročilejší studenti:

 • Evokace sv. anděla Strážce, čili tajného Mistra v jeho světloucí či temnotící podobě, jak komu libo.
 • Operace teurgická, čili stvoření boha, bůžka či modly, která pak v astrálu reálně existuje ku prospěchu svých tvůrců.
 • Magické pakty a tkaní osudu...

Studium umožňuje postupovat do značné míry individuálním způsobem, zvolit si případné zaměření i tempo.

Forma studia:

Přestože základy jsou pro všechny společné, počítáme s možností specializace jednotlivých adeptů. Studium probíhá dálkovou formou a je vhodné pro zájemce z celé republiky. Několikrát měsíčně jsou prováděny společné magické rituály, jakási „magická praktika“, která je dobré absolvovat alespoň jednou měsíčně. Studující mají také možnost účastnit se přednášek, seminářů a v neposlední řadě osobních konzultací, během nichž mohou být řešeny osobní problémy jednotlivých žáků.
Mimo pravidelná setkání mají studující možnost účastnit se i skutečných skupinových rituálních akcí dle svého zájmu.
Toto jsou tedy nejdůležitější informace pro budoucí studenty.
Nyní už zbývá jen zaslat nám datum, čas a místo vašeho narození, abychom mohli vypracovat váš horoskop, domluvit si termín přijímacího pohovoru a můžeme začít pracovat.

Joomla templates by a4joomla