Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Magie a okultismus 400x2672

Přestože jsme tak trochu staromilci a tedy stoupenci tradiční rituální magie, dlouholetým praktikováním dospěli jsme k vlastní, specifické formě aplikace starých pravidel, jež mnohdy zdá se avantgardní či heretická, dle některých pro samotného magika dokonce vrcholně nebezpečná. K tomu říkáme, že hlubinná magie ze své podstaty není a nemůže být bezpečná nikdy, stejně jako není bezpečná práce s elektřinou, výbušninami či energií jadernou. Magická práce ovšem vyžaduje dlouholetý výcvik, studium, vysokou duchovní úroveň, nezlomnou vůli a jasné vědomí. Teprve jsou-li všechny tyto podmínky splněny, lze sebrat odvahu a pustit se do díla.
Rozlišování magie na černou a bílou je přitom ryzí pošetilost. Každé dílo je jedinečné, každá citovaná mocnost má jiný charakter a vše má také v duchovním smyslu svou cenu, kterou magik chtě nechtě musí zaplatit a ti moudřejší o tom dobře vědí a míchají ten koktejl tak, aby jim v posledku byl ku prospěchu. Cílem cesty magika je totiž v pravdě úplnost a dokonalé svojství. To znamená, že k dosažení této mety, je třeba prožití všech možných zkušeností včetně smrti, žádnou přitom nelze označit za dobrou či zlou, bílou či černou, neboť každý jeden kamínek bez ohledu na barvu je součástí celku mozaiky, jež je tím, co bychom mohli nazývat božstvím.
Pokud jde o rituály, a hovořím zde od těch, které jsou konány za účelem dosažení nějakého konkrétního praktického cíle, tedy nikoliv o rituálech iniciačních, jejich moc je vskutku překvapivá a to doslova. Zažili jsme úžasné životní zvraty, vzápětí po provedení prvního rituálu a někdy dokonce ještě před ním, protože v magickém univerzu neběží čas pouze jedním směrem a magický rituál tak tvoří ohnisko, z něhož jsou stíny vrhány jak do budoucnosti, tak do minula. Zažili jsme však také chvíle, kdy o relativně malou změnu usilovali jsme několik týdnů, to je poctivé přiznat a nikdy nelze přesně odhadnout, dostaví-li se výsledek zítra, nebo za měsíc. Lze však s určitostí říci, že ke změně dojde vždy.
Pokud nás chcete požádat, abychom ve vašem jménu provedli magický rituál a pomohli tak naplnění nějakého vašeho toužebného přání, zbavili vás trápení či odstranili problém, v první řadě stručně popište svou situaci a pokuste se jasně formulovat své přání. Pokud si nebudete přát něco úplně nesmyslnpého, nebo něco, s čím zásadně nemůžeme souhlasit (této podmínky se příliš neobávejte, jsme velmi tolerantní), rádi vám vyhovíme. Dále uveďte své datum a místo narození, před započetím prací bude třeba vypracovat váš horoskop. Za magickou práci obvykle nežádáme žádnou odměnu, budete muset pouze uhradit náklady spojené s provedením rituálu.
V případě zájmu tedy vyplňte kontaktní formulář, záhy se vám ozveme a domluvíme se na konkrétním postupu.

loveMimo vysoké duchovní sféry není snad magie krásnější nad magii milostnou. Vždyť jedná se zde o magii srdce, jež se touhou vztahuje druhému a touží se odevzdat. Každý má někde svého ideálního partnera, své mystické dvojče, v jehož objetí teprve stane se úplným. Někdy se však v chaosu světa tyto dvě bytosti navzájem ztratí a nemohu se nalézti. Pak je na místě volání. Rituál milostné magie je právě takovým výkřikem do tmy, který si najde cestu k uším volaného, zasáhne jeho srdce a vytvoří pouto, které způsobí, že vaše cesty se sejdou. 

Zažili jsme na vlastní kůži účinek tohoto magického volání a můžeme potvrdit, že, řádně provedeno, působí byť by byl volaný třeba na opačném konci světa. Provádět tyto rituály je pro nás velkou radostí, proto se na nás obracejte hojně a bez obav.

Pokud již ve vztahu žijete, ale nejste spokojeni, nebo pokud jste svého partnera ztratili, i tyto situace můžeme a umíme řešit. Zde je ovšem třeba postupovat přísně individuálně. Pokud od nás žádáte právě tento druh pomoci, musíte stručně vylíčit svůj příběh, tedy o jaké problémy se jedná, proč si myslíte že vznikly, jak dlouho trvají. Totéž v případě partnera ztraceného - kdy a jak jste se rozešli, zda jste spolu dosud v nějakém kontaktu, co víte o jeho současném životě. My pak věc prozkoumáme našimi prostředky a v nejbližší možné době vám sdělíme, co se dá dělat.

Láska je jednou z mála věcí, za které stojí za to bojovat ze všech sil...

IMG 20160925 141756Motto:
Nebuďte již déle sami, protože nemusíte!
Každý z vás může najít lásku. Ne někdy, ne jednou, ale právě teď!

Známe stará kouzla, která dokážou vzbuzovat a naplňovat touhu. Známe formule schopné přivolávat partnery a tkát sítě propojení. Naše magie stojí na silných pilířích vědění, moci a zkušenosti. Proto funguje.

Láska má mnoho podob, vždy je však plamenem života, který dokáže hřát, svítit i pálit. Není jediného důvodu odříkat se některého z darů, které přináší. Cesta je připravena pro každého, kdo je ochoten otevřít své srdce a předně pro ty, kdo hlasu svého srdce dokážou naslouchat. Pak je vůle v souladu s touhou a nic, co by vás mohlo skutečně zastavit.
Pro každého, komu se v  oblasti milostných vztahů zrovna nedaří tak, jak by si přál, ale i pro ty, kterým se zdánlivě daří, avšak přáli by si poznat a získat víc a oheň silněji rozdmýchat, pro každého takového je připravena naše magická pomoc.

Pro více informací pište:
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nebo použijte formulář níže.

IMG 20170624 154707Na počátku je třeba říci, že každý dobře provedený magický rituál je účinný, mění reálně životy těch, kteří se ho účastní a dovede vskutku řádně přeházet karty ve hře osudu. Nelze jím však zlomit danosti a i když se jeho působením mění pozice a skóre jednotlivých hráčů a bank se přesouvá z jedněch rukou do druhých, pracuje se jen s kartami, které už dříve byly rozdány. Chcete-li však skutečně zásadním způsobem změnit svůj osud či osud někoho dalšího, ať už k dobrému či ke zkáze, je třeba zrušit stávající hru a znovu rozdávat karty s šikovností falešného hráče a mnohdy je také třeba změnit sama pravidla hry bez povšimnutí. V takových chvílích se hraje vabank a znovu se roztáčí kolo fortuny. Pak, ať už má kdo v ruce sebelepší list, v příštím okamžiku shledá nejenom, že prohrál kalhoty i košili, ale poslední karta, která mu zbyla v pazouře, je Smrt.
A nebo naopak… Plonkový hráč má náhle plné ruce trumfů a dalších deset v rukávech a na pravidlech nesejde. Takto se láme osud a dějí se velké věci a přede skutečně velká magie. Háček je v tom, že aby se to povedlo, musí v tom být čert… Nebo některý bůh, toť lhostejno.
Rituál, který takové věci dokáže, musí být skutečným Mystériem, které způsobí reálné zpřítomnění vhodného dobrého či zlého božstva v magickém prostoru. Obřad potom může trvat velmi dlouho a vždy vyžaduje oběť, aby mocnost nebyla „uražena“. V okamžiku „zjevení“ hledí pak operatér přímo na nezakrytou tvář nadzemského Mistra a jak je známo, mnozí už shořeli v plameni jeho pohledu. Přesto však, stojí to za to a odměna bývá přesladká, je-li vaše oběť shledána přiměřenou. Prohlašujeme, že jsme z těch, kteří již dávno zaplatili cenu nejvyšší a jsme tedy „v přízni“ jistých zásvětních entit.
Zprostředkovat „audienci“ vám tedy dokážeme. Dokážeme vám i pomoci správně předložit vaši žádost o intervenci, za jejíž obsah a formu odmítáme zodpovědnost, neboť je to věcí smlouvy mezi vámi a konkrétním božstvem. V tomto případě vás nebudeme žádným způsobem morálně hodnotit. A není to levné, neboť je to pro všechny strany nebezpečné. Tato magie je odlišná od všeho, co jste kdy v běžně dostupných knihách mohli číst. Tato magie je neslýchaná. Pro nás je však formou extáze a pro vás může být poslední šancí vyřešit neřešitelné. Neostýchejte se tedy obrátit se na nás se svou žádostí. Sejdeme se s vámi, diskrétně pohovoříme a vše další už bude věcí domluvy.

magiaOznamujeme všem čtenářům, že po zralé úvaze rozhodli jsme se přistoupit k radikálnímu a bezprecedentnímu kroku - zpřístupnit reálné magické rituály široké veřejnosti.

Nejedná se tedy o nápodobbu či divadelní ztvárnění, ale právě naopak - Mistr bude veřejně sloužit skutečné velké obřady ceremoniální magie, kterých se můžete zúčastnit, ať už z prostého zájmu o mystérium, či za účelem splnění konkrétního přání.

Jsme mimo jiné chrámem a magickým řádem a chceme vám tímto dát možnost zažít působení magie na vlastní kůži, konfrontovat vás s realitou zázraku.

S jakým přáním k rituálu přistoupíte, je přitom zcela věcí vašeho svědomí a zodpovědnosti. Postačí jej napsat na kus papíru a Mistr pak vaši žádost prostřednictvím Černého plamene předá přímo božstvu či mocnosti, které bude rituál zasvěcen. Pamatujte však na naše heslo a "dávejte si pozor na svá přání, mohla by se vám splnit!"

Jisté je, že z obřadu neodejdete stejní, jací jste přišli. Magický ritus působí na účastníky transformačním a očistným způsobem. Někdy může mít jediný obřad pozitivnější účinky než měsíce psychoanalýzy, u některých účastníků se projeví dosud skryté spirituální či okultní schopnosti, ostatní budou uchváceni a "nabiti" mocným proudem magické energie, ze kterého budou čerpat sílu po mnoho dalších dní.

Ať se děje vůle bohů!

jungSlovo magie zahrnuje konání, kterým člověk přenáší na prostředí svou vlastní vůli. Ve všech kulturách a dobách se objevují magické rituály a praktiky, které mají jednak zabezpečit základní lidské potřeby jako je potrava, sex, zdraví, bezpečí, náklonnost a moc, jednak řešit konkrétní problémové situace jednotlivců. Analogické myšlení, na kterém se magie zakládá, spoléhá na sílu obsaženou v magických předmětech, slovech a úkonech. Mág je schopen tuto sílu v magickém aktu zpřítomňovat a cíleně směřovat. Bylo by pošetilé upírat magii z principu působnost a potenci, považovat ji a priori za pověrečnou a iluzionistickou strategii řešení. I moderní lidé instinktivně sahají po magických prostředcích a metodách, jakmile narazí na problémy, které se jeví jako neřešitelné. Tento přístup se zdá být nepřiměřený pouze z pohledu omezené racionality. Z psychologického hlediska může být užití magie naprosto úspěšné. Zejména (nikoliv však výhradně) v záležitostech, které mají psychickou příčinu, jako jsou psychosomatická a duševní onemocnění, vztahové problémy, motivační bloky, spirituální krize...

Účinnost magického myšlení se z pohledu analytické psychologie zakládá na působení symbolu a s ním spojeného energetického přenosu mezi vědomím a nevědomím. Dílčí postupy a techniky vypůjčené z magické tradice tak dokonce pronikly do repertoáru moderní psychoterapie.

Lidé se ovšem mylně domnívali a stále ještě domnívají, že magie zasahuje do vnějšího světa přímo, že ovlivňuje přímo objekty, na které je zaměřena. Tak jako značná část lidí ještě věří, že modlitba ovlivňuje samotného boha. Ve skutečnosti magie ovlivňuje člověka, který se rituálu podrobuje. Tím, že pozměňuje jeho psycho-energetický vzorec, vyvolává sekundárně změnu v reakci či rezonanci - tedy odpovídající "echo univerza", okolí a prostředí.

C. G. Jung

Joomla templates by a4joomla